PLA D'ORGANITZACIÓ CURS 20-21

 Aprovat per consell escolar en data 04/09/2020

 


MODIFICACIÓ 1

TAULA DELS SÍMPTOMES MÉS FREQÜENTS DE LA COVID-19
• Febre o febrícula>37,5ºC 
• Tos 
• Dificultat per a respirar 
• Mal de coll* 
• Refredat nasal* 
• Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap 
• Mal de panxa amb vòmits o diarrea 
• Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents) 

 *El mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en infants i només s'haurien de considerar símptomes potencials de COVID-19 quan també hi ha febre o altres manifestacions de la llista. 

 No es pot anar a l'escola, si l'infant, adolescent o la persona adulta presenta alguna de les següents situacions: 

o Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19. 
o Està en espera del resultat d'una PCR 
o una altra prova de diagnòstic molecular. 
o Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19. 
o Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada